Γερανός για δώρα UFO

Μήκος  : 92εκ Πλάτος : 88εκ Ύψος : 2.02μ 80kg